Yuuki

Design: M. KOMATSU
ceramic japan

30,6 x 25 x 3,2 cm
Artikel-Nr.: KYC-01


26,5 x 22 x 2,8 cm
Artikel-Nr.: KYC-02


Azusa

Design: Y. SUYA
Manufaktur: KIHACHI

ø 11,5cm h 7,4cm
Artikel-Nr.: UR0202